Despre noi

REPERE IN TIMP

ADI-MARAMURES

2001 – s-a infiintat prima asociatie de municipalitati din Romania pentru serviciile de utilitati publice, in baza OG 26/2000, ADIL-Maramures(Asociatia pentru Dezvoltarea Infrastructurii Locale a judetului Maramures), avand  ca membri fondatori noua municipalitati maramuresene;

2002 – s-a derulat programul MUDP 3, prin USAID, constand din formare profesionala si identificarea nevoilor de investitii comune si prioritare in infrastructura de apa si canalizare la nivel judetean, care au stat la baza propunerii documentatiei de proiect;

2002-2004 – s-au pregatit documentatiile pentru proiectul “Reabilitarea sistemelor de apa in judetul Maramures”: Studiul de Fezabilitate pentru 8 orase; Planul de utilitati subterane; Studiul de Oportunitate pentru delegarea serviciului de apa si apa uzata;

2004 – Asociatia a desemnat pe SC VITAL SA ca Operator Regional pentru serviciul de apa si canalizare in aria de operare a Asociatiei;

2005 – Asociatia aproba majorarea capitalului social a Operatorului Regional prin participarea in calitate de actionari  a 11 membri asociati;

2006 – a fost realizata prima editie a “Master Plan pentru apa si apa uzata in judetul Maramures” si

s-a instituit la nivelul ADI-Maramures, Unitatea de Implementare si Monitorizare a proiectului “Reabilitarea sistemelor de apa in judetul Maramures”, in cadrul programului SAMTID;

2006 – 2009 – s-a implementat in 8 orase din judetul Maramures, membre ale Asociatiei, primul proiect integrat pentru “Reabilitarea sistemelor de apa in judetul Maramures”, in cadrul programului SAMTID, in valoare de 14,6 mil. euro;

2008 – s-a semnat “Contractul de delegare” intre Asociatie si Operatorul Regional de servicii publice pentru apa si canalizare si s-a probat “strategia de tarifare” pentru perioada 2008-2011;

2009 – s-a modificat denumirea Asociatiei conform cu prevederile HG 855/2008, din ADIL-Maramures, in ADI-Maramures(Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ADI-Maramures), cu restrangerea domeniului de activitate doar pentru infrastructura de apa si apa uzata;

are loc prima revizuire a “Master Plan pentru apa si apa uzata, judetul Maramures” si se aproba implementarea primei etape din Master Plan;

a fost aprobat “Regulamentul Serviciului de apa si apa uzata”, consolidat si armonizat, pentru intreaga arie de operare din judetul Maramures;

2010 – s-a desfasurat prima monitorizare a Contractului de Delegare incheiat cu Operatorul Regional;

2011 – s-a aprobat Studiul de Fezabilitate pentru proiectul integrat din faza 1 a Master Planului “Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in jud. Maramures”, finantat prin Programul Operational Sectorial Mediu, Axa 1 – apa si apa uzata, pentru 9 municipii si orase membre ale asociatiei, grupate in 7 aglomerari urbane, in valoare de 148,2 mil euro;  

s-a aprobat “strategia de tarifare” pentru perioada 2011-2014;

2012  – s-a semnat proiectul “Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Maramures” in valoare totala de 148 mil.euro.La nivelul judetului Maramures proiectul integrat pentru apa si apa uzata este cel mai mare proiect judetean atras de ADI-Maramures impreuna cu comunitatile locale membre si Operatorul Regional SC VITAL SA Baia Mare.

2013 – s-a aprobat Master Plan-ul pentru apa – canal a judetului Maramures de catre uat-urile, Consiliul Judetean Maramures si ADI-Maramures.  

2015 –  s-a semnat proiectului POS Mediu, Axa 1 „Extindere si modernizare sisteme de alimentare cu apa si canalizare menajera in localitatile Baia Mare, Sighetu Marmatiei, Tautii Magheraus, Targu Lapus, Viseu de Sus, Baia Sprie si Seini din județul Maramureș”- investitii din economii in valoare totala de 12,5 mil.euro.

– s-a depus cererea de finantare pentru contractul de asistenta tehnica pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiei de atribuire au programului POIM 2014-2020.

2016 Semnare Contract de finanţare pt proiectul fazat “ Extinderea și   reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Maramureș’’

2017 – a fost demarată procedura de achiziţie publică a contractului de   asistenţă tehnică pentru POIM 2014-2020, proiect regional

Asociatia are 55 de membri, cu o populatie de 395.782 locuitori, reprezentand 80% din totalul populatiei judetului Maramures.

2018- Semnare Contract sectorial de servicii nr. 47/14.02.2018 cu asocierea  S.C  EPTISA România S.R.L care are ca obiectiv „ Asistenţă Tehnică pentru pregătirea Aplicaţiei de Finanţare şi a Documentaţiilor de Atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Maramureş, în perioada 2014 – 2020 ”.

Semnarea Contractului  de Finanţare în 30.10.2018 cu Ministerul Fondurilor Europene aferent proiectului ” Sprijin pentru pregătirea Aplicaţiei de Finanţare şi a Documentaţiilor  de Atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Maramureş, în perioada 2014 – 2020”