Hotărâri ale Adunării Generale

Adunarea Generală 23 ianuarie 2018

Horararea 1 Hotararea 2 Hotararea 3 Hotararea 4 Hotararea 5 Hotararea 6 Hotararea 7 Hotararea 8

Adunarea Generală 13 martie 2018

Hotărârea nr.9, Hotărârea nr.10, Hotărârea nr.11, Hotărârea nr.12, Hotărârea nr.13, Hotărârea nr.14, Hotărârea nr.15

Adunarea Generală 23 aprilie 2018

Hotărârea nr.16

Adunarea Generală 3 mai 2018

Hotărârea nr.17

Adunarea Generală 26 iunie 2018

Hotărârile 18-21

Adunarea Generală 31 iulie 2018

Hotărârea nr.24

Hotărârea nr.25

Plan de selecţie

Scrisoare de aşteptări

Hotărârea nr.26