Aparat tehnic

APARATUL TEHNIC al ADI-Maramureş

In vederea realizarii scopului si obiectivelor sale, Asociatia a constituit un aparat tehnic propriu.

Aparatul tehnic este condus de un director executiv numit de Consiliul Director, în persoana d-lui Nelu Vasile Şovre.

Membrii aparatului tehnic au statut de salariaţi ai Asociaţiei.

Din aparatul tehnic al  ADI-Maramureş fac parte urmatoarele persoane:

– Nelu Vasile ŞOVRE – Director executiv:

tel. mobil 0748198381;

e-mail director@adi-maramures.ro

– Rodica MUNTEANU – Responsabil tehnic:

tel. mobil 0748198238;

e-mail rodica.munteanu@adi-maramures.ro

– Marc Tabita Izabela- Responsabil financiar:

tel. mobil 0748198231;

e-mail tabita.marc@adi-maramures.ro

– Dorel MUREŞAN – responsabil strategie:

tel. mobil 0742276260;

e-mail dorel.muresan@adi-maramures.ro

DATELE DE CONTACT ADI-Maramureş

Adresă: Baia Mare, str. Gh. Sincai, nr. 21, jud. Maramureş;

OP: Cod poştal: 430311, România

Tel/Fax: 0262-211488

E-mail: office@adi-maramures.ro

Web: www.adi-maramures.ro