Aparat tehnic

APARATUL TEHNIC AL ADI-Maramures

In vederea realizarii scopului si obiectivelor sale, Asociatia a constituit un aparat tehnic propriu.

Aparatul tehnic este condus de un director executiv numit de Consiliul Director, in persoana d-lui Nelu Sovre.

Membrii aparatului tehnic au statut de salariati ai Asociatiei.

Din aparatul tehnic al  ADI-Maramures, fac parte urmatoarele persoane:

– Nelu SOVRE – Director executiv:

tel. mobil 0748198381;

e-mail director@adi-maramures.ro

 

– Rodica MUNTEANU – Responsabil tehnic:

tel. mobil 0748198238;

e-mail rodica.munteanu@adi-maramures.ro

 

– Monica BUICLIU – Responsabil financiar-economist:

tel. mobil 0748198231;

e-mail monica.buicliu@adi-maramures.ro

 

– Dorel MURESAN – responsabil strategie:

tel. mobil 0742276260;

e-mail dorel.muresan@adi-maramures.ro

 

DATELE DE CONTACT ADI-Maramures

Adresă: Baia Mare, str. Gh. Sincai, nr. 46, jud. Maramures;

OP: Cod poştal: 430311, România

Tel/Fax: 0262-211488

E-mail: office@adi-maramures.ro

Web: www.adi-maramures.ro