Aparat tehnic al ADI MARAMUREȘ

 

        În vederea realizării scopului și obiectivelor sale, Asociația a constituit un aparat tehnic propriu. Aparatul tehnic este condus de un director executiv numit de Consiliul Director, în persoana d-lui Nelu Vasile Şovre. Membrii aparatului tehnic au statut de salariaţi ai Asociaţiei.

Din aparatul tehnic al  ADI-Maramureş fac parte următoarele persoane:

– Nelu Vasile ŞOVRE – Director executiv:

tel. mobil 0748198381; e-mail director@adi-maramures.ro

– Radu ARDELEAN – Director executiv adjunct

– Rodica MUNTEANU – Responsabil monitorizare contract de delegare:

tel. mobil 0748198238; e-mail rodica.munteanu@adi-maramures.ro

– Tabita Izabela MARC- Responsabil juridic administrativ:

tel. mobil 0748198231; e-mail tabita.marc@adi-maramures.ro

Adina HUSTI – Economist

– Mădălina Carmen LUCA – Responsabil strategie dezvoltare:

tel. mobil 0742276260;

DATELE DE CONTACT ADI-Maramureş

Adresă: Baia Mare, str. Gh. Șincai, nr. 21, jud. Maramureş;                                

OP: Cod poştal: 430311, România                                                               

Tel/Fax: 0262-211488                                                                                              

E-mail: office@adi-maramures.ro 

Web: www.adi-maramures.ro